Jeudgdhulpverlening


Darkoum Zorg biedt bevestigende en respectvolle hulp en begeleiding aan gezinnen, die past bij de culturele achtergrond, afkomst, geloof of geaardheid. We vinden het belangrijk om samen met de gezinsleden, jong en oud, te werken aan verbetering van de kwaliteit van leven, deze in stand te houden, herstellen of te bevorderen.


Begeleiding en hulp

 Het opvoeden van kinderen en jongeren naast het werk en andere sociale verplichtingen vormt een dagelijkse uitdaging. Deze kan ontaarden in dagelijkse zorg of in een probleem dat de opvoeder/verzorger niet kan overzien. Daardoor kunnen spanningen in een gezin flink oplopen. Darkoum zorg kan uitkomst bieden in deze gezinnen wanneer één of meerdere kinderen geïndiceerd zijn voor pedagogische ondersteuning en/of begeleiding.

Onze hulp kan variëren van individuele schoolbegeleiding tot structuur aanbrengen in de dag totdat het kind naar bed gaat. Ook hulp bij het zoeken naar geschikte vrijetijdsbestedingen en het begeleiden hierin, ziet Darkoum Zorg als een belangrijke taak. De hulpvraag van het gezin bepaalt uiteindelijk hoe de ondersteuning eruit gaat zien. In overleg met het cliëntsysteem wordt een zorgplan gemaakt met een te behalen resultaat.

De hulp is erop gericht om de cliënt te stimuleren in de opvoedkundige, sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling. Dit doen wij vanuit een systeemgerichte benadering. 


Professionele begeleiding

 Bij Darkoum Zorg werken deskundige en enthousiaste medewerkers die ervaring hebben met doelgroepen waarmee wij werken en als ambulant-, jeugd- en gezinsprofessional bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd zijn. Wij beschikken over een deskundig team met ervaring in verschillende disciplines. De zorgconsulent bespreekt met u de hulpvraag en de gezinsprofessional stelt samen met de cliënt de doelen op.

Deze doelen worden vastgelegd in een zorgplan. Aan de hand hiervan zal de hulpverlening starten. Na enkele maanden vindt er een evaluatie plaats om de hulpvraag opnieuw te bespreken en waar nodig bij te stellen. 

Aanmelden?

Meld u aan via de knop hiernaast.

Darkoum Zorg richt zich onder andere op:

 • Vergroten/bevorderen van de zelfredzaamheid/zelfstandigheid.
 • Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Stimuleren van de motorische en/of cognitieve ontwikkeling.
 • Opbouwen van een positief zelfbeeld.
 • Aanbrengen van structuur.
 • Reguleren van het dagelijkse ritme.
 • Leren omgaan met vrijheden, regels en grenzen.
 • Bewuste keuzes leren maken. 

Wij gebruiken de volgende methoden: 

 • Triple P (Positif Parenting Program).
 • Families First.
 • IAG (Intensieve Ambulante gezinsbegeleiding).
 • Contextuele gezinsbegeleiding.