Forensische begeleidingDarkoum Zorg is een zorgaanbieder welke ook gespecialiseerd is in het bieden van forensische zorg. Forensische zorg is bedoeld voor diegenen die een strafbaar feit hebben gepleegd en daardoor een zorgtitel hebben. Darkoum Zorg biedt voor deze cliënten de zorg in de vorm van ambulante begeleiding en verblijfszorg.

Forensische ambulante begeleiding 

Darkoum Zorg biedt forensische ambulante begeleiding aan volwassen cliënten die bij ons in zorg zijn als zij een strafbaar feit plegen en de rechter hen forensische zorg oplegt. Onze forensische ambulante begeleiding kan bestaan uit begeleiding thuis of behandeling en psychodiagnostiek dicht bij huis. 

Wat bieden wij?

Onze forensische begeleiding en behandeling is gericht op stabilisering en optimalisering van de sociaal-maatschappelijke situatie en psychische gezondheid van de cliënten. Stapsgewijs vergroten cliënten hun cognitieve, mentale en sociale redzaamheid. Met als doel dat zij uiteindelijk weer kunnen functioneren in de maatschappij en de kans op herhaling van delicten en/of ontwrichtend gedrag zo klein mogelijk is.
 
Onze manier van werken stimuleert de weerbaarheid van cliënten en hun vertrouwen in zichzelf en de samenleving. Samen met de cliënt en zijn naaste(n) stellen we een persoonlijk ondersteuningsplan op met doelen waaraan gewerkt wordt. De eigen leefomgeving van de cliënt staat daarbij centraal. Bij jongvolwassene zijn dat meestal de ouders en de rest van het gezin.

 Onze ambulant begeleiders ondersteunen cliënten op diverse vlakken, zoals:
• psychische problemen
 • verslaving
 • Sociaal netwerk opbouwen
 • huisvesting
 • dagstructuur
 • dagbesteding (werk, vrijetijdsbesteding)
 • administratie en financiën
 
Aan het eind van de strafmaatregel bouwen we de begeleiding stapsgewijs af of we dragen de ondersteuning over. Cliënten die daarna nog (enige tijd) reguliere begeleiding nodig hebben, kunnen wij ambulante Wmo-ondersteuning bieden. 

Wat is forensische zorg? 

 Forensische zorg is passende zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis, een verslaving of een verstandelijke beperking die een strafbaar feit hebben gepleegd. Als het risico hoog is dat zij opnieuw een strafbaar feit gaan plegen, dan kan de rechter hen forensische zorg opleggen als onderdeel van de straf en/of maatregel. Forensische zorg is dus een justitiële strafmaatregel in de vorm van verplichte zorg. Het doel van forensische zorg is voorkomen dat iemand opnieuw een strafbaar feit pleegt (recidive) en vergroten van de maatschappelijke veiligheid. 

Voor wie is forensische zorg? 

Forensische zorg is voor mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd waaraan een psychiatrische stoornis, een verslaving en/of verstandelijke beperking ten grondslag ligt. De problematiek van deze cliënten is divers. Sommigen lijden aan meerdere psychiatrische stoornissen. Een groot aantal is verslaafd aan drugs en/of alcohol en door de verslaving kunnen symptomen van hun psychische stoornis verergeren. 

Hoe is het financieel geregeld?

 
Voor onze forensische ambulante begeleiding kunnen cliënten aangemeld worden die een geldige justitiële indicatie hebben. De begeleiding wordt betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid, omdat de geboden zorg onderdeel uitmaakt van een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke straf, een strafmaatregel of een andere strafrechtelijke titel.
 Is de justitiële indicatie verlopen en is nog een vinger aan de pols nodig om terugval te voorkomen? Dan is een Wmo-indicatie nodig voor reguliere ambulante begeleiding. 

Aanmelden?

Meld u aan via de knop hiernaast.