Karin van der Linde

Vertrouwenspersoon

Neem contact op met mij

Telefoonnummer: 06- 533 604 85
E-mail: [email protected]

Wanneer je mij belt of een mailt neem ik zo snel mogelijk contact met je. Doorgaans bel of mail ik je binnen een dag. 

Wie ben ik? 

 Mijn naam is Karin van der Linde, sinds 2019 ben ik werkzaam als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon voor diverse organisaties. Vanaf 1 februari 2023 ben ik ook werkzaam voor Darkoum Zorg. Extern vertrouwenspersoon wil zeggen dat ik geen werknemer van Darkoum Zorg ben. Als extern vertrouwenspersoon kan ik medewerkers en cliënten ondersteunen in vertrouwelijke zaken wanneer dit nodig is. 

Als verpleegkundige ben ik werkzaam geweest in de psychiatrie, geriatrie en daarna als (regio) manager in de gehandicaptensector. Mijn hart ligt bij mensen die zich klem voelen zitten en niet voldoende in staat zijn om de volgende stap te nemen. Daar wil ik graag iets in betekenen, samen proberen om uit de situatie te komen en op zoek te gaan naar een passende oplossing. 
 

Wanneer maakt iemand gebruik van de extern vertrouwenspersoon? 

Meestal kun je voor zaken die je dwars zitten bij je collega's of leidinggevende terecht. Maar stel je loopt vast en je weet echt niet meer waar je met je verhaal terecht kunt dan kan je gebruik maken van een (extern) vertrouwenspersoon. Als extern vertrouwenspersoon ben ik bereikbaar voor iedere medewerker en cliënt van Darkoum Zorg. Ik ben er voor de eerste opvang van medewerkers en cliënten die te maken krijgen met ongewenste situaties waarin ze vastlopen. Daarbij ondersteun en begeleid ik de vrager in het zoeken naar mogelijke oplossingen en geef informatie en advies. De vrager bepaalt uiteindelijk zelf welke stappen hij of zij neemt om de situatie te veranderen. En alles blijft vertrouwelijk! 

Voorbeelden van zaken die je met de vertrouwenspersoon kunt bespreken: 

 • Pesten 
 • Agressie (verbaal) en geweld 
 • Discriminatie/ (seksuele) intimidatie 
 • Machtsmisbruik 
 • Onheuse bejegening (integriteit) 
 • Belaging/stalking 
 • Andere Problemen waarin je verzeild bent geraakt (klem zit) 
 •  Ook wanneer je twijfelt over een situatie kan je altijd om advies vragen 


Hoe gaat een vertrouwenspersoon te werk?

 • Het bieden van een luisterend oor, jij kunt het verhaal bij mij kwijt. 
 • Samen inventariseren en informeren van het probleem. 
 • Adviseren van mogelijke vervolgstappen om te komen tot een passende oplossing. 
 • Begeleiding en ondersteuning van jou bij contacten met begeleider, directie en evt. aangeklaagde. 
 • Begeleiding en ondersteuning bij het indienen van een officiële klacht bij de (interne of externe) klachtencommissie. 
 • Mogelijke doorverwijzing naar andere hulpverlening. 
 • Nazorg. 


 
Als vertrouwenspersoon neem ik het probleem niet van je over maar help ik je in het vinden van de juiste weg. Daarnaast heb ik een signalerende en adviserende rol naar de organisatie toe. Alles blijft vertrouwelijk tenzij het gaat om zware strafbare feiten of zaken waarmee ik als vertrouwenspersoon in gewetensnood kan komen.