Missie en Visie

Visie

De visie van Darkoum Zorg is om voor iedere unieke mens (en zijn of haar gezin) op een onvoorwaardelijke wijze ondersteuning en nabijheid te kunnen bieden. Ondersteuning die ten alle tijden aansluit op de behoeften en vanuit eigen krachten en de krachten van diens omgeving. Er wordt hiermee nagestreefd om ieder mens een zo volwaardig mogelijke plek in de samenleving te geven waarbij zingeving, binnen de eigen belevingswereld van de unieke mens, centraal staat.


Missie

Darkoum Zorg  staat voor goede, passende en professionele hulpverlening. De zorgvraag staat te allen tijde voorop, waarbij het belang van continu├»teit van zorg en onvoorwaardelijke ondersteuning onderschreven wordt. Hierbij wordt gewerkt vanuit een vraaggerichte cultuur sensitieve werkwijze. Dit alles ten doel om de zorgvrager, binnen zijn of haar mogelijkheden, zelfvertrouwen, zelfregie en zelfredzaamheid te laten ervaren in het dagelijkse leven. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid: samen met de persoon en diens netwerk, binnen de eigen leefomgeving.